مجله پرانتز

داده فعالیت و اشتغال گروه‌های سنی در شهرستان‌های ایران؛ سرشماری ۱۳۹۵

مرکز آمار ایران در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت فعال و غیر فعال را شمارش کرده و آن را به تفکیک گروه سنی، وضعیت سکونت و جنسیت در شهرستان‌های کشور منتشر می‌کند. در سرشماری‌ مرکزی آمار جمعیت از منظر نیروی کار به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

  • جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 
  • جمعیت غیرفعال (محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و سایر)
  • اظهارنشده

این داده‌ها برای جمعیت شهری و روستایی از ۶۲ فایل برای ۳۱ استان استخراج و در یک جدول تجمیع شده و در لینک زیر در دسترس قرار گرفته است.

این جدول ساختار مشابه جدول زیر دارد:

county_idcounty_namesettlementgenderage_groupp_active_empp_active_unempp_inactive_edup_inactive_homemakerp_inactive_incomeNojobp_inactive_otherp_not_statedjob_ratio
302اهرشهریمرد10-14 ساله321339808NA481NA
302اهرشهریمرد15-19 ساله35017227661323206NA
302اهرشهریمرد20-24 ساله9939381277321163318NA
302اهرشهریمرد25-29 ساله29681423415341825851NA
302اهرشهریمرد30-34 ساله3753969159321722146NA
302اهرشهریمرد35-39 ساله351057589212820643NA

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors