تحلیل و مصورسازی داده در R

این صفحه به معرفی دوره آموزشی «تحلیل و مصورسازی داده در R» در مدرسه پردزاش و تحلیل داده دقیقه  اختصاص دارد.

تحلیل داده برای گزارش‌نویسی و دیتاژورنالیسم در R ویژه کانون کارگزاران

این صفحه به معرفی دوره آموزش غیرحضوری (آنلاین) «دیتاژورنالیسم؛ مقدمه‌ای بر آمار و تحلیل داده در R» برای انجمن جامعه‌شناسی ایران اختصاص دارد. این دوره از هفت بخش تشکیل شده و در تابستان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

داده‌ تجارت خارجی ایران (گمرک)

داده‌های تجارت خارجی ایران به صورت ماهانه در بخش آمار وبسایت گمرک از سال ۱۳۷۹ تاکنون به صورت عمومی منتشر می‌شود.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors