خرید اشتراک مدرسه

عمومی

اشتراک سبز

اشتراک طلایی

آموزش‌های اختصاصی

مشاوره و رفع اشکال، برگزاری کارگاه و دوره آموزشی آنلاین، حضوری و غیرحضوری سفارشی

* در صورت خرید اشتراک طلایی شش ماهه و یک ساله، ۵۰ دقیقه مشاوره و رفع اشکال (دو جلسه هر کدام ۲۵ دقیقه‌) از طریق ویدئو کنفرانس به صورت مجازی در هر ماه اختصاص داده خواهد شد.