رقابت استادبزرگان شطرنج

قرار است دو استادبزرگ شطرنج جهان در 12 بازی با یکدیگر رقابت کنند. در هر بازی برد 1 امتیاز، شکست 0 امتیاز و مساوی 0.5 امتیاز دارد. اگر احتمال برد نفر اول در هر بازی 20%، احتمال برد نفر دوم 15% و احتمال مساوی 65% است. در این رقابت یعنی در مجموع تمامی بازی‌ها کسی برنده می‌شود که بیش از نصف امتیازات کسب کند.

  1. نفر نخست چقدر شانس برای بردن رقابت دارد؟

منتقدان معتقدند برای اینکه تفاوت دو استادبزرگ مشخص شود 12 بازی کافی نیست و باید تعداد بازی‌ها بیشتر شود.

  1. برای اینکه نفر نخست 75% شانس پیروزی داشته باشد تقریباً چند بازی لازم است؟ برای 90% چطور؟

دیدگاه‌ها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors