آموزش‌های سازمانی

اگر می‌خواهید نیرویِ انسانیِ سازمان یا کسب‌وکار شما در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین ما شرکت کنند، از منابع آموزشی مدرسه استفاده کنند یا دوره آموزشی اختصاصی برای آن‌ها برگزار شود با ما تماس بگیرید. 

در صورت ثبتِ نام گروهی پرسنل، گزارش پیشرفت آن‌ها در طول دوره به شما ارائه خواهد شد. 

برای اطلاع از سابقه برنامه‌های آموزشی که تاکنون برگزار شده به آرشیو دوره‌های آموزشی مراجعه کنید.