تعریف و طبقه‌بندی

چگونه با داده‌ها مواجه شویم؟

ایده‌های اصلی در مصورسازی داده‌

مرور مفاهیم و ایده‌های اصلی در آمار

روایت‌گری با داده‌ها و انواع آن

آشنایی با داده‌های عمومی

تعریف پروژه و گزارش‌نویسی موثر

داده‌های عمومی در جهان

فهرست

نگاه موضوعی همراه با گردآوری و تحلیل داده حول مسائل اساسی جهان

داده‌ مختلف اقتصادی‌اجتماعی کشورها در بانک جهانی

داده‌های سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی کشورها

سرویس گوگل برای دسترسی و مقایسه شاخص‌های مختلف بین کشورها

مقایسه کشورها در شاخص‌های مختلف

مقایسه آخرین وضعیت کشورها در شاخص‌های مختلف

سامانه عرضه اطلاعات درباره بازار جهانی و دیگر موضوعات

نتایج پژوهش‌های توماس پیکتی و همکاران درباره وضعیت عدالت اجتماعی و نابرابری اجتماعی در کشورها

داده‌های تولید و مصرف انرژی در کشورها در آژانس بین‌المللی انرژی

در سازمان بین‌المللی شفافیت شاخص ادراک فساد به صورت سالانه در کشورها اندازه‌گیری و منتشر می‌شود.

اندازه‌گیری وضعیت دموکراسی با شاخص‌های مختلف در کشورها و گزارش نتایج نهایی

مصورسازی و تحلیل ارتباط تجاری کشورها همراه با انتشار داده

پایگاه داده دانشگاه مریلند از حملات تروریسیتی که از سال ۱۹۷۰ در کشورهای جهان اتفاق افتاده

داده‌های دما، بارندگی، و باد در ایستگاه‌های هواشناسی دنیا در دهه‌های اخیر

داده‌های گوناگون وبسایت کگل که معمولا برای برگزاری مسابقات تحلیل داده منتشر می‌شوند

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors