آشنایی با مصورسازی داده در ggplot2

R چندین سیستم برای ساخت نمودار دارد، اما ggplot2 یکی از زیباترین و همه کاره‌ترین آنهاست. این درس شروعی برای یادگیری و مهار کردن قدرت کتابخانه ggplot2 است. این کتابخانه امکان هر نوع مصورسازی داده را به شما می‌دهد و با منطق ساده‌ای که دارد کار را برای تصویر‌سازی ساده می‌کند. در انتهای این درس شما می‌توانید مجموعه‌ای از پرکاربردترین نمودارها را ترسیم کنید و تغییرات مورد نیاز خود را در آن‌ها بوجود آورید.