جدول تاریخ شروع و پایان فعالیت شهرداران تهران پس از انقلاب

municipality

شماره نام و نام خانوادگی دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات no name period date_start date_end description 1 محمد توسلی ۷ اسفند ۱۳۵۷ تا ۳ دی ۱۳۵۹ ۱۳۵۷/۱۲/۰۷ ۱۳۵۹/۱۰/۰۳ ۲ سید رضا زواره‌ای ۳ دی ۱۳۵۹ تا ۲۴ دی ۱۳۵۹ ۱۳۵۹/۱۰/۰۳ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ ۳ سید کمال‌الدین نیک ‌روش ۲۴ دی ۱۳۵۹ تا ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ […]