داده نتایج انتخاب رشته و کارنامه‌های کنکور

ممکن است تا بارگذاری کامل جدول اندکی طول بکشد. لطفا تا بارگذاری کامل آن کمی صبر کنید. توضیحات داده‌های بالا از بیش از ۱۳۵۰ کارنامه کنکور و نتایج انتخاب رشته آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تشکیل شده است. در این جدول هر سطر نشان‌دهنده اطلاعات مربوط به یک شرکت‌کننده است. اطلاعاتی که از […]