داده‌های حداقل حقوق و تورم ایران

minimum wage

سال تورم ۱۲ ماهه حداقل دستمزد (تومان) رشد حداقل دستمزد نسبت به سال قبل ۱۳۵۸ ۱۱.۴ ۱۷۰۱   ۱۳۵۹ ۲۳.۵ ۱۹۰۵ ۱۲% ۱۳۶۰ ۲۲.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۱ ۱۹.۲ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۲ ۱۴.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۳ ۱۰.۴ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۴ ۶.۹ ۲۱۶۰ ۱۳% ۱۳۶۵ ۲۳.۸ ۲۱۶۰ ۰% ۱۳۶۶ ۲۷.۷ ۲۲۸۰ ۶% ۱۳۶۷ ۲۸.۹ ۲۴۹۰ ۹% ۱۳۶۸ […]

فرمت مناسب برای عدد با فونت فارسی در جدول‌ها و نمودارهای اکسل

ویرایش اعداد فارسی در بسیاری از ابزارها ما را دچار مشکل می‌کند و هربار باید به دنبال راه‌حلی برای آن باشیم. چنین مشکلی در اکسل ممکن است بیشتر به چشم بیاید چون با اعداد سرکار و داریم و اعداد چالش اصلی فونت فارسی هستند. معمولا وقتی اعدادی را وارد می‌کنید و یا می‌خواهید نمودار بکشید […]