مقایسه واریانس در R

مقایسه واریانس در موارد متعددی کاربرد دارد از جمله: ۱- هنگامی که مایل هستید بدانید که آیا واریانس داده‌ها در دو گروه نمونه یکسان است یا خیر؟ ۲- هنگامی که از روشی جدید برای سنجش متغیری استفاده کرده‌اید و مایلید بدانید که آیا روش جدید با روش قبلی تفاوتی دارد یا خیر؟ در ساده‌ترین حالت […]

آشنایی با R بارگذاری شد

R برای کسانی که تجربه برنامه‌نویسی ندارند اما به تحلیل داده و به کارگیری گستردۀ آمار علاقه‌مندند بهترین انتخاب است.