ساختار شرط و حلقه‌های تکرار

توابع پیش‌ساخته و تعریف توابع جدید

متغیرهای پیمایش‌پذیر

مقدار و متغیر

انواع مقدار

حتما تاکنون توجه شما هم به این مسئله جلب شده است. مقدارهایی که هنگام کار با عملگرها در درس قبل مورد استفاده قرار دادیم همه از یک نوع نبودند و از این نظر با یکدیگر تفاوت داشتند. مقدارهایی که تا اینجا با آن‌ها سر و کار داشتیم از نوع عدد اعشاری، عدد صحیح یا مقدار منطقی بودند. از این مقدارها با تعابیر متعددی مانند مقدارهای پایه، مقدارهای اسکالر، مقدارهای تجزیه‌ناپذیر، مقدارهای غیرقابل تقسیم و مقدارهای پیمایش‌ناپذیر یاد می‌شود. این تعابیر چنانچه از معنایشان قابل برداشت است همگی به این واقعیت اشاره دارند که این مقادیر در محیط پایتون فاقد ساختارند و نمی‌توان اجزای آن‌ها را به صورت جداگانه فراخوانی و شمارش کرد. 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors