افزودن فونت فارسی در پاوربی‌آی

پاوربی‌آی ابزاری برای مصورسازی داده است که برای غیرمتخصصین طراحی شده است. کار کردن با این ابزار راحت است ولی یکی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors