توسعه‌دهنده انبار داده برای کارگزاری مفید

معرفی تیم: پروژه انبارداده های مفید، برای پوشش تمامی نیازهای داده ای کارگزاری مفید در گزارش ها و داشبوردهای مختلف تعریف شده است، این پروژه به دلیل قرار داشتن در فاز های اولیه، چالش های فنی جذابی به همراه دارد و توسط تیمی متخصص و با استفاده از به روزترین ابزارها و فریم ورکها در حال توسعه […]