پایگاه داده گرافی چیست؟

در علم محاسبات یک پایگاه داده گراف، پایگاه داده‌ای است که از ساختار گراف‌ها برای پرس‌وجوهای معنایی، نمایش و ذخیره داده‌ها استفاده می‌کند و از گره‌ها،‌ یال‌ها و ویژگی‌های آنها تشکیل شده است.
اغلب پایگاه‌داده‌های گرافی به‌طور طبیعی زیرمجموعه‌ای از محسوب می‌شوند و اطلاعاتشان را به صورت یا پایگاه داده سند محور ذخیره می‌کنند.