داده‌های وضعیت شبکه برق کشور

گزارش وضعیت شبکه برق کشور در شرکت مدیریت شبکه برق کشور، داده‌های زیر را در قالب یک جدول به صورت روزانه گزارش می‌دهد: # تاریخ زمان نیاز مصرف برق در پیک نیاز مصرف برق در پیک (سال گذشته) ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع تولید نیروگاه های تجدید پذیر (مجموع ۲۴ ساعت) میانگین فرکانس ۱ […]