داده‌های نزاع در ایران

conflict

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۱/۵ میلیون پرونده به این سازمان ارجاع می‌شود. این سازمان به تناوب داده‌های مراجعین را بر اساس نوع پرونده منتشر می‌کند. بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به معاینه مصدومان به دلیل نزاع است. مصدومان پس از تشکیل پرونده قضایی و مراحل اداری برای معاینه به […]