چطور سطرهای دارای مقادیر منفی را در R حذف کنیم؟

ممکن است در برخی الگوریتم‌ها و یا شرایط تحلیل لازم باشد سطر‌هایی که حداقل یک داده کمتر از صفر(منفی) دارد را از دیتاست خارج کنیم. این کار به روش‌های مختلفی در R  قابل انجام است که در ادامه به دو روش آن اشاره می‌کنیم. ساخت دیتافریم نمونه برای پیاده سازی عملی روش‌ها لازم است ابتدا […]

چطور در R زیرمجموعه‌ای از داده درست کنیم؟

اغلب، هنگامی که با یک مجموعه داده بزرگ کار می کنید، فقط به بخش کوچکی از آن برای تجزیه و تحلیل خاص خود علاقه مند خواهید بود. مثلا اگر با داده‌های پزشکی سر و کار دارید مایلید تنها داده‌های مربوط به بیمارانی که مراحل درمانی خاصی را گذرانده‌اند از داده‌های اصلی جدا کنید و روی […]