استفاده از فونت فارسی در نمودارهای R

کتابخانه ggplot2 یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارها برای مصورسازی در R است. با این‌حال استفاده از قلم‌های مختص زبان فارسی در این کتابخانه احتیاج به مقدار مختصری آماده‌سازی دارد. شما پس از طی این مراحل قادر خواهید بود هر قلمی را که تمایل دارید در نمودارهای خود استفاده کنید. فرض کنید می‌خواهید در یک نمودار پراکندگی رابطه میزان […]