فرمت مناسب برای عدد با فونت فارسی در جدول‌ها و نمودارهای اکسل

ویرایش اعداد فارسی در بسیاری از ابزارها ما را دچار مشکل می‌کند و هربار باید به دنبال راه‌حلی برای آن باشیم. چنین مشکلی در اکسل ممکن است بیشتر به چشم بیاید چون با اعداد سرکار و داریم و اعداد چالش اصلی فونت فارسی هستند. معمولا وقتی اعدادی را وارد می‌کنید و یا می‌خواهید نمودار بکشید […]