چطور در R زیرمجموعه‌ای از داده درست کنیم؟

اغلب، هنگامی که با یک مجموعه داده بزرگ کار می کنید، فقط به بخش کوچکی از آن برای تجزیه و تحلیل خاص خود علاقه مند خواهید بود. مثلا اگر با داده‌های پزشکی سر و کار دارید مایلید تنها داده‌های مربوط به بیمارانی که مراحل درمانی خاصی را گذرانده‌اند از داده‌های اصلی جدا کنید و روی […]