داده‌های داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی به تفکیک رشته و جنسیت

konkoor

دریافت جدول سال منبع تعداد داوطلب تعداد کارت ریاضی تجربی انسانی هنر علاقه‌مند هنر زبان علاقه‌مند زبان دختر پسر ۱۴۰۱ مهر ۱,۴۸۹,۲۲۰ ۱,۴۹۴,۸۴۲ ۱۴۵,۶۱۵ ۵۷۴,۷۵۱ ۴۱۲,۵۲۵   ۱۶۷,۰۰۰   ۱۹۴,۹۵۱ ۹۰۸۴۲۴ ۵۸۰۷۹۶ ۱۴۰۰ مهر ۱,۱۱۱,۸۱۸ ۱,۳۶۷,۹۳۱ ۱۴۲,۰۶۲ ۵۵۴,۸۶۰ ۳۷۰,۱۱۲   ۱۲۵,۱۲۱   ۱۷۵,۷۷۶ ۶۶۲,۱۱۴ ۴۴۹,۷۰۴ ۱۳۹۹ مهر ۱,۳۹۱,۵۲۴ ۱,۳۹۳,۲۳۳ ۱۵۵,۲۵۰ ۵۹۴,۲۵۹ ۳۵۵,۵۸۰   ۱۱۳,۷۳۲   […]

داده‌های حداقل حقوق و تورم ایران

minimum wage

سال تورم ۱۲ ماهه حداقل دستمزد (تومان) رشد حداقل دستمزد نسبت به سال قبل ۱۳۵۸ ۱۱.۴ ۱۷۰۱   ۱۳۵۹ ۲۳.۵ ۱۹۰۵ ۱۲% ۱۳۶۰ ۲۲.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۱ ۱۹.۲ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۲ ۱۴.۸ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۳ ۱۰.۴ ۱۹۰۵ ۰% ۱۳۶۴ ۶.۹ ۲۱۶۰ ۱۳% ۱۳۶۵ ۲۳.۸ ۲۱۶۰ ۰% ۱۳۶۶ ۲۷.۷ ۲۲۸۰ ۶% ۱۳۶۷ ۲۸.۹ ۲۴۹۰ ۹% ۱۳۶۸ […]

تقویم فارسی در قالب در جدول

بسیاری از تحلیل‌های کمّی به دادۀ «تاریخ» در قالب جدول نیاز دارند. در تحلیل داده، داده‌ها از منابع متنوعی گرد هم می‌آیند. گاهی اوقات تاریخ مندرج در یک جدول شمسی و در جدول دیگر میلادی است که این تمایز، تلفیق و یکپارچه‌سازی جداول با یکدیگر را با مشکل مواجه می‌کند. گاهی وقت‌ها هم برای تحلیل داده‌ها، لازم است بدانیم یک تاریخ مشخص از سال، چه روزی از هفته است یا اینکه تعطیل است یا روز کاری محسوب می‌شود. این کاربا یک جدول مرجع امکان‌پذیر است. این جدول مرجع را از اینجا دریافت کنید.