پرواز با ارتفاع مناسب

اگر می‌خواهید یک کتاب موجز و مختصر درباره علوم داده بخوانید بهترین گزینه کتابچه با همین عنوان از سری کتاب‌های دانش‌های ضروری انتشارات دانشگاه ام‌آی‌تی است. مهم‌ترین ویژگی این کتاب، پرواز با ارتفاع مناسب بر فراز موضوع در عینِ نگاه چندجانبه به آن است.