داده‌های سالانه تورم و نزاع

آمار سالانه تورم و نزاع در جدول زیر آمده است. منبع آمار نزاع تعداد پرونده‌هایی است که در سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شود و منبع تورم سالانه مرکز آمار است. آنچه تحت عنوان تورم سالانه در جدول زیر آمده در حقیقت متوسط تورم ۱۲ ماه سال است. دریافت داده سال تورم نزاع ۱۳۹۲ %۳۳.۵ ۶۰۷,۳۴۹ […]