داده‌ تجارت خارجی ایران (گمرک)

داده‌های تجارت خارجی ایران به صورت ماهانه در بخش آمار وبسایت گمرک از سال ۱۳۷۹ تاکنون به صورت عمومی منتشر می‌شود. این داده‌ ویژگی‌های زیر را شامل می‌شود: کد تعرفه کالا شرح تعریف کالا سال ماه کشور طرف معامله گمرک محل ترخیص وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی داده‌های واردات و صادرات گمرک ایران از سال‌ ۱۳۷۱ […]