تایید و پرداخت

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت یک ماهه سبز را انتخاب کردید

با خرید این اشتراک می‌توانید برای مدت یک ماه به همه محتوای همه درس‌ها دسترسی داشته باشید. از جمله تمرین‌ها و کوئیزها.

هم اکنون هزینه عضویت 250 هزار تومان است.

عضویت بعد از 1 ماه منقضی خواهد شد.

کد تخفیف دارید؟ برای وارد کردن کد تخفیف کلیک کنید.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید