بورسیه آموزشی

بورسیه آموزشی برای کسانی در نظر گرفته شده که امکان پرداخت هزینه‌های آموزشی را ندارند. این افراد در صورت معرفی توسط یک خیریه یا سازمان مردم‌نهاد می‌توانند از تسهیلات بورسیه استفاده کنند. پس از تاییدِ درخواست، مدرسه دقیقه با همکاری معرّف، جستجو برای منابع مالی‌ را آغاز می‌کند و در صورت پیدا کردن داوطلب برای تامین هزینه، بورسیه آموزشی به متقاضی تعلق می‌گیرد. 

در طول دوره آموزشی، گزارش پیشرفت متقاضی به معرف ارائه خواهد شد. 

بورسیه‌های گذشته

  • دوره آموزشی آنلاین مهارت استفاده از اکسل در کسب‌وکار (شهریور و مهر ۱۴۰۲)
    بورسیه کامل ۶ دانشجوی دختر و ۱ دانشجوی پسر ۲۰ تا ۲۵ ساله ساکن استان کردستان (خیریه چراغ)
    بورسیه کامل ۲ نفر از نیروهای داوطلب یک سازمان‌ مردم‌نهاد در سنندج (خیریه چراغ)

فهرست کامل دوره‌های آموزشی دقیقه در این صفحه آمده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.