تخمین مصرف برق ادارات و تاثیر آن در خاموشی‌ها

فرض کنید در نیمه مرداد سال ۱۴۰۰ هستیم و مصرف برق به اوج خود رسیده و نگرانی‌هایی بابت عدم تکافوی تولید برای تامین مصرف و بروز خاموشی‌های گسترده شده است. دولت قصد دارد برای کاهش مصرف برق، تمامی ادارات را چند روز تعطیل کند اما پیش از آن باید بداند به طور متوسط چند مگاوات از برق کشور در ادارات صرف می‌شود و تعطیلی ادارات چقدر می‌تواند در جلوگیری از ان موثر باشد.

وارد کردن داده در R

برای کار با R لازم است داده‌ها را در این محیط داشته باشید. وارد کردن داده‌ها در محیط R ساده و منعطف است. در این درس شما یاد خواهید گرفت چطور داده‌ها را از انواع فایل‌ها وارد کنید. فایل‌های csv، spss، excel، sas و stata از جمله فایل‌هایی است که شما می‌توانید آن‌ها را به راحتی در R فراخوانی کنید. این درس نحوه وارد کردن این نوع داده‌ها را به شما آموزش می‌دهد. یکی از ویژگی‌های مهم در R ارتباط گرفتن با پایگاه‌های داده مختلف و فراخوانی داده‌ از آن‌ها است. این درس شما را با مقدمات فراخوانی داده از انواع پایگاه داده مانند SQL SERVER و MY SQL نیز آشنا می‌کند.

تبدیل داده با dplyr

یکی از مراحل مهم در تحلیل داده‌ها دستکاری و تغییر و تبدیل داده‌ها است. در این فرایند تحلیل‌گر داده‌ها را با امکاناتی که در اختیار دارد به شکلی در می‌آورد که بتواند بیشترین بینش را از دیتاست استخراج کند. این کار معمولا زمان زیادی از تحلیل‌گر می‌گیرد.
کتابخانه dplyr صرفا برای این موضوع طراحی شده استو این کتابخانه با محموعه ابزارهایی که در اختیار شما قرار می‌دهد تا سرحد امکان این فرایند را ساده می‌کند.
این درس شما را با ابزارهای اصلی این کتابخانه آشنا می‌کند.