آشنایی با SQL Server

در این دوره با یکی از مشهورترین و پرکاربرد ترین پایگاه‌های داده جهان، یعنی Microsoft SQL Server آشنا خواهید شد. مقدمات کار با ابزار Management Studio را یاد می‌گیرید و به ویژگی‌ها، امکانات و قابلیت‌های این ابزار قدرتمند تسلط پیدا می‌کنید.

آشنایی با SQL

دیتابیس‌ یا پایگاه داده یکی از الزامات اساسی چه در توسعه نرم‌افزار یا سرویس، و چه در تحلیل داده‌هاست. پرکاربرد‌ترین پایگاه‌های داده (فعلاً) پایگاه‌های داده رابطه ای (Relational Database Management Systems) هستند که برای ارتباط با آن‌ها از زبان SQL استفاده می‌شود. مهندسی داده‌ها یا Data Engineering بدون آشنایی با SQL تقریباً غیرممکن است. در […]