دوره‌های اختصاصی

 • استفاده از علوم داده در کسب و کار، ویژه مدیران شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه (ممسکو)، علیرضا کدیور، بهمن اجدری (مشترک با دیگران)؛ زمستان 1400
 • تحلیل داده با زبان R، ویژه کارشناسان شرکت توانیر (+)؛ علیرضا کدیور، بهمن اجدری؛ زمستان 1400
 • کارگاه کاربرد تحلیل داده در مدیریت شبکه برق با R، شرکت مدیریت شبکه برق ایران (+)، علیرضا کدیور، بهمن اجدری؛ آذر 1400
 • مدیریت پایگاه داده Ms SQL Server، شرکت مدیریت شبکه برق ایران (+)، مجید پورکاشانی؛ آبان – دی 1400
 • تحلیل مقدماتی داده با R، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا)، علیرضا کدیور؛ مهر – آبان 1400
 • آمار تحلیلی با R و حل مسائل کاربردی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران (+)، علیرضا کدیور؛ شهریور – مهر 1400
 • کاربرد تحلیل داده در بیمه‌های خدمات درمانی با زبان Python ، سازمان بیمه سلامت (+)، علیرضا کدیور، سعید مجیدی؛ مرداد – مهر 1400
 • استقرار هوش تجاری با PowerBI، سازمان امور مالیاتی (+) مجید پورکاشانی، زهرا دوخائی؛ زمستان 1399
 • مبانی علوم داده، ویژه کارشناسان روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران (+)، علیرضا کدیور؛ دی 1399
 • بهره‌برداری تحلیلی از داده‌ها و حل مسائل تحلیل داده در R، شرکت مدیریت شبکه برق ایران (+)، علیرضا کدیور؛ آذر 1399
 • داده‌کاوی پیشرفته با زبان R، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنایع آب و برق، علیرضا کدیور؛ دی 1397
 • داده‌کاوی مقدماتی با زبان R، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنایع آب و برق، علیرضا کدیور‎؛ آبان 1397
 • تحلیل داده مقدماتی با زبان R، ویژه جمعی از کارشناسان معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (+)‎، علیرضا کدیور؛ پاییز 1395

در صورت تمایل برای برگزاری دوره اختصاصی با ما تماس بگیرید.